Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 02/2021: EU:n humanitaarinen apu koulutukseen: auttaa hädänalaisia lapsia, mutta avun olisi oltava pitkäaikaisempaa ja tavoitettava enemmän tyttöjä

Finnish icpdf.png 5 MB
21.01.2021

Komissio kasvatti koulutukseen hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä antamansa avun osuuden 10 prosenttiin kaikesta humanitaarisesta avustaan vuonna 2019. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten komissio hallinnoi tukea sen saavutettua tämän uuden tason. Tarkastajat havaitsivat, että hankkeet olivat merkityksellisiä, ja niissä saatiin aikaan odotetut tulokset. Hankkeissa tavoitettiin kuitenkin vähemmän tyttöjä kuin poikia. Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyneistä hankkeista oli liian lyhyitä tarpeisiin nähden. Komissio ei myöskään riittävästi pyrkinyt havaitsemaan mahdollisuuksia parantaa kustannustehokkuutta. Useimmat hankkeet hyödyttivät lapsia myös päättymisensä jälkeen, mutta hankkeet, joissa koulunkäynnistä maksetaan, eivät juuri vähentäneet riippuvuutta käteisavustuksista. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että rahoitusta annetaan pidemmän aikaa, kustannukset analysoidaan paremmin, tyttöjä tuetaan enemmän ja käteisavustushankkeista tehdään kestävämpiä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.