Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Katsaus nro 02/2021: EU:n toimet heikkojen digitaalisten taitojen parantamiseksi

Finnish icpdf.png 5 MB
23.02.2021

Kohtuulliset digitaaliset taidot ovat tämän päivän maailmassa yhä tärkeämpiä sekä työssä että sen ulkopuolella. Digitaaliset perustaidot puuttuivat vuonna 2019 erittäin monelta EU:n aikuiselta. Tämä kuvastelee ns. digitaalista kahtiajakoa niihin aikuisiin, joilla kyseiset taidot on, ja niihin, joilla niitä ei ole. Tätä kahtiajakoa on viime vuosina onnistuttu poistamaan vain vähän.

Tässä katsauksessa tilintarkastustuomioistuin tutkii, mitä EU on tehnyt tilanteen kohentamiseksi ja mitä se on suunnitellut tekevänsä kaudella 2021–2027. Samalla kun EU on lisännyt jäsenvaltioille antamaansa ohjeistusta ja tukea, sellaisia EU:n rahoittamia hankkeita, jotka olisivat keskittyneet aikuisten digitaalisiin perustaitoihin, on ollut suhteellisen vähän. Analyysinsä pohjalta tilintarkastustuomioistuin kertoo, millaisia keskeisiä haasteita EU kohtaa tulevissa toimissaan, joiden avulla se pyrkii puuttumaan digitaaliseen kahtiajakoon.