Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Lausunto 1/2021 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexitmukautusvarauksen perustamisesta

Lausunto 1/2021 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexitmukautusvarauksen perustamisesta

Finnish icpdf.png 2 MB
01.03.2021