Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 05/2021: Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri: latausasemien määrä lisääntynyt, mutta epätasainen käyttöönotto hankaloittaa matkustamista eri puolilla EU:ta

Finnish icpdf.png 5 MB
13.04.2021

Tarkastuksen tavoitteena oli määrittää, kuinka vaikuttavalla tavalla komissio on tukenut sähköajoneuvojen lataamiseen tarkoitetun EU:n laajuisen julkisen infrastruktuurin käyttöönottoa.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vaikka tietyissä asioissa on onnistuttu – esimerkiksi EU:n yhteistä pistokestandardia on edistetty ja erilaisia latausverkkoja on käytettävissä enemmän – sähköajoneuvojen liikkuvuudelle on edelleen esteitä kaikkialla EU:ssa. Käytettävissä olevien latausasemien määrä vaihtelee maittain, maksujärjestelmiä ei ole yhdenmukaistettu niin, että niille olisi asetettu minimivaatimukset, eikä käyttäjille ole tarjolla riittävästi tietoa. Infrastruktuurivajetta koskevan kattavan analyysin puuttuessa komissio ei ole pystynyt varmistamaan, että EU:n rahoitus suunnataan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. EU on vielä kaukana vihreän kehityksen ohjelman tavoitteestaan eli siitä, että latauspisteitä on vuoteen 2025 mennessä miljoona. Sillä ei myöskään ole sähköistä liikkuvuutta koskevaa yleistä strategista etenemissuunnitelmaa.

Tilintarkastustuomioistuin esitti Euroopan komissiolle joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on edistää julkisen latausinfrastruktuurin käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.