Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 06/2021: Koheesiopolitiikan rahoitusvälineet kauden 2007–2013 päättämisessä: tarkastukset tuottivat kaiken kaikkiaan hyviä tuloksia, mutta joitakin virheitä jäi edelleen

Finnish icpdf.png 2 MB
29.04.2021

Rahoitusvälineet olivat tärkeä koheesiopolitiikan rahoitusmenetelmä ohjelmakaudella 2007–2013. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmat näitä välineitä koskevat tarkastukset paljastivat joukon täytäntöönpanovaiheeseen liittyneitä virheitä ja heikkouksia. Komissio ilmoitti, että nämä puutteet korjattaisiin rahoitusvälineiden päättämisen yhteydessä.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio ja jäsenvaltiot olivat suurelta osin toteuttaneet toimet, jotka olivat tarpeen rahoitusvälinemenojen tukikelpoisuuden tarkastamiseksi päättämisen yhteydessä. Vaikka tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin virheitä, joilla oli taloudellista vaikutusta, komission ja jäsenvaltioiden työ oli kaiken kaikkiaan tuottanut hyviä tuloksia. Vaikka suurin osa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista puutteista oli korjattu ohjelmakaudella 2014–2020, tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio antaa neuvoja toimista, joita olisi toteutettava tarkastuksissa useimmin havaittujen virheiden johdosta. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa lisäksi, että komissio viimeistelee tarkastusviranomaisille annetut ohjeet, jotka koskevat varmuuden tuottamista rahoitusvälinemenojen tukikelpoisuudesta päättämisen yhteydessä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.