Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Toimintamme vuonna 2020 - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen toimintakertomus

Finnish icpdf.png 5 MB
06.05.2021

Vuosi 2020 oli ainutlaatuinen. Sen aikana koettiin erityisen hankalia hetkiä ja toisinaan myös epävakautta. Vaikeudet eivät kuitenkaan missään vaiheessa muodostuneet täysin ylipääsemättömiksi. Euroopan tilintarkastustuomioistuin selviytyi erittäin hyvin kaikista haasteistaan, mikä käy ilmi tänään julkaistusta tilintarkastustuomioistuimen toimintakertomuksesta.

Covid-19-kriisi, joka puhkesi vuoden 2020 alkupuolella, ei estänyt Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tarkastamasta EU:n toimien tuloksellisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Toiminnan jatkuvuudesta pidettiin huolta läpi koko vuoden. Tilintarkastustuomioistuin toimitti edelleenkin EU:n kansalaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön riippumattomia arvioita, jotka koskivat keskeisen tärkeitä aiheita ja joissa kiinnitettiin huomiota siihen, mikä oli toiminut hyvin ja mikä ei.

Myös meille EU:n tarkastajille on olemassa aika ennen ja jälkeen covid-19-kriisin. Vuosi 2020 on muuttanut työtapaamme. Vuosi 2020 on ollut käännekohta myös EU:n talouden kannalta: seuraavien seitsemän vuoden aikana EU pystyy käyttämään 1,8 biljoonaa euroa, joista 750 miljardia euroa käytetään suoraan covid-19-kriisin torjumiseen. Olemme saamassa merkittäviä uusia vastuita”, sanoo Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. ”Voitte olla varmoja siitä, että teemme kaikkemme, jotta täytämme jatkossakin tehtävämme EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana ja suojelemme EU:n veronmaksajien etua.