Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 07/2021: EU:n avaruusohjelmat Galileo ja Copernicus: palvelut on käynnistetty, mutta käyttöönottoa on vielä tehostettava

Finnish icpdf.png 4 MB
21.04.2021

Maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo ja maanseurantaohjelma Copernicus ovat EU:n avaruuspolitiikan lippulaivoja. Ne tuottavat arvokkaita palveluja, jotka mahdollistavat tarkemman navigoinnin ja ajanmäärityksen ja antavat arvokasta tietoa Maasta.

Vielä ei kuitenkaan ole käytössä kattavaa strategiaa, jonka mukaisesti näiden palvelujen käyttöönottoa edistettäisiin, eikä käsitteellistä tilastokehystä, jolla ohjelmien hyötyjä voitaisiin arvioida luotettavasti.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita käyttöönoton seurannassa ja totesi, että jotkin Galileon keskeisistä ominaisuuksista eivät ole vielä käytettävissä. Tavoitteet ja vaikutukset jäivät epäselviksi useissa sellaisissa keskeisissä toimissa, joilla Galileon ja Copernicuksen käyttöönottoa oli pyritty tukemaan. Lisäksi komissio on hyödyntänyt vain osittain mahdollisuuksia, jotka liittyvät ohjelmien tuottamien palveluiden edistämiseen EU:n lainsäädännön ja standardien avulla.

Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.