Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 08/2021: Frontexin tuki ulkorajojen valvontaan ei ole vielä riittävän vaikuttavaa

Finnish icpdf.png 9 MB
07.06.2021

Tässä tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin arvioi, toteuttiko Frontex neljä kuudesta ensisijaisesta tehtävästään vaikuttavalla tavalla edistääkseen Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanoa ja tukeakseen siten jäsenvaltioita laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemisessä ja havaitsemisessa sekä niihin reagoimisessa. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös Frontexin valmiuksia täyttää sille vuonna 2019 osoitettu uusi ja laajennettu toimeksianto.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tuki, jota Frontexin antaa jäsenvaltioille / Schengenin säännöstöön osallistuville maille laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa, ei ole riittävän vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Frontex ei ollut pannut täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2016 toimeksiantoaan. Tilintarkastustuomioistuin toi myös esiin useita Frontexin vuoden 2019 toimeksiantoon liittyviä riskejä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.