Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 09/2021: Disinformaation vaikutus Euroopan unioniin: ongelmaan on tartuttu, mutta sitä ei ole vielä taltutettu

Finnish icpdf.png 5 MB
03.06.2021

Disinformaatio on vakava ongelma järjestäytyneissä yhteiskunnissa. Sosiaalinen media ja uudet teknologiat ovat lisänneet joko tahallisesti tai tahattomasti väärän tai harhaanjohtavan tiedon leviämistä yleisön joukkoon laajemmalle ja nopeammin kuin ennen. EU:n disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma oli laadintahetkellä merkityksellinen mutta epätäydellinen. Vaikka sen täytäntöönpano etenee yleisesti ottaen suunnitelman mukaan ja myönteisestä kehityksestä on näyttöä, kaikkia tuloksia ei ole saavutettu aiotulla tavalla. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että disinformaation torjuntaa koskevien EU:n toimien koordinointia ja tilivelvollisuutta parannetaan. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi tarkastustyössään Euroopan ulkosuhdehallinnon strategisen viestinnän osaston ja työryhmien operatiivisiin järjestelyihin. Se suosittaa, että jäsenvaltiot osallistuvat nopeaan hälytysjärjestelmään aiempaa enemmän ja että verkkoalustojen seurantaa ja tilivelvollisuutta parannetaan. Tilintarkastustuomioistuin tuo myös esiin, että EU:ssa tarvitaan medialukutaitoa koskeva strategia, joka käsittää disinformaation torjunnan. Tämän lisäksi strategian olisi sisällettävä toimia, joiden avulla eurooppalainen digitaalisen median seurantafoorumi voi saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.