Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 15/2021: Lentomatkustajien oikeudet covid-19-pandemian aikana: komission pyrkimyksistä huolimatta keskeiset oikeudet ovat vailla suojaa

Finnish icpdf.png 4 MB
29.06.2021

​​Tilintarkastustuomioistuin analysoi, kuinka komissio suojasi lentomatkustajien oikeuksia EU:ssa covid-19-kriisin aikana.

​​Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lentomatkustajat eivät olleet täysin tietoisia oikeuksistaan covid-19-pandemian aikana. Kriisin alkuvaiheessa monet matkustajat jäivät vaille korvauksia tai heillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä matkakuponkeja. Kesäkuusta 2020 alkaen lentoyhtiöt alkoivat maksaa korvauksia, mutta maksuissa oli huomattavia viivästyksiä. Jäsenvaltiot eivät kytkeneet valtiontukia ja matkustajille maksettavia korvauksia toisiinsa, vaikka komissio oli tehnyt selväksi, että ne voisivat tehdä niin. Komissio pyrki tämänhetkisessä oikeudellisessa kehyksessä olevista puutteista huolimatta turvaamaan lentomatkustajien oikeuksia ja lieventämään kriisin vaikutuksia. Oikeudelliseen kehykseen liittyviä puutteita on pyritty korjaamaan ehdotuksilla, jotka tehtiin vuonna 2013, mutta toistaiseksi neuvostossa ei ole syntynyt asiasta yhteistä kantaa.

​​Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio suojaisi lentomatkustajien oikeuksia paremmin ja antaisi matkustajille enemmän tietoa heidän oikeuksistaan, koordinoisi kansallisia toimenpiteitä tehokkaammin ja kytkisi lentoyhtiöille myönnettävät valtiontuet tiiviimmin matkustajille maksettaviin korvauksiin sekä parantaisi välineitä ja lainsäädäntöä, joilla pyritään turvaamaan lentomatkustajien oikeuksia.

​​​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.