Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 12/2021: Saastuttaja maksaa -periaate: soveltaminen epäjohdonmukaista EU:n ympäristöpolitiikoissa ja -toimissa

Finnish icpdf.png 5 MB
05.07.2021

​​Ympäristön pilaantumisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle, ja pilaantuminen huolestuttaa EU:n kansalaisia. Saastuttaja maksaa periaatteen eli aiheuttamisperiaatteen soveltamisen avulla kannustetaan pilaantumisen aiheuttajia välttämään ympäristövahinkojen syntymistä ja saatetaan aiheuttajat vastuuseen aiheuttamastaan pilaantumisesta. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yleisesti ottaen aiheuttamisperiaate näkyy vaihtelevasti EU:n eri ympäristöpolitiikoissa ja periaatteen kattavuus ja soveltaminen oli puutteellista. EU:n talousarviosta rahoitetaan toisinaan puhdistustoimia, jotka aiheuttamisperiaatteen mukaan pilaantumisen aiheuttajien olisi kuulunut maksaa. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että aiheuttamisperiaate sisällytetään ympäristölainsäädäntöön entistä tiiviimmin ja ympäristövastuujärjestelmää vahvistetaan EU:n tasolla. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suosittelee suojaamaan EU:n varoja paremmin siltä, että niillä rahoitetaan hankkeita, jotka pilaantumisen aiheuttajan olisi pitänyt maksaa.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.