Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 13/2021: EU:n toimet rahanpesun torjumiseksi pankkisektorilla ovat hajanaisia ja täytäntöönpano on riittämätöntä

Finnish icpdf.png 4 MB
28.06.2021

Rahanpesulla tarkoitetaan rikoshyödyn ”laillistamista” suodattamalla kyseiset varat tavalliseen talouteen niiden laittoman alkuperän peittämiseksi. Rahanpesun torjuntaa koskevalla EU:n toimintapolitiikalla on keskeinen merkitys ja pankkisektorilla keskeinen tehtävä, joten tilintarkastustuomioistuin päätti arvioida, onko EU:n alalla toteuttamat toimet pantu täytäntöön hyvin.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi EU:n tasolla institutionaalista hajanaisuutta ja heikkoa koordinointia, kun kyse oli toimista, joiden tarkoituksena oli rahanpesun estäminen tai havaittuihin riskeihin puuttuminen. EU:n elimillä on rajalliset välineet varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä toimintakehyksiä riittävissä määrin. EU:ssa ei ole yksittäistä valvojaa, EU:n toimivaltuudet jakautuvat useiden elinten kesken ja koordinointi toteutetaan kunkin jäsenvaltion kanssa erikseen.

Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on näiden ongelmien ratkaiseminen.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.