Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 14/2021: Interreg-yhteistyö: Euroopan unionin raja-alueiden tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti

Finnish icpdf.png 3 MB
01.07.2021

​​Rajat ylittävän yhteistyön avulla pyritään ratkaisemaan raja-alueiden yhteisiä haasteita, jotka jäsenvaltiot ovat yhdessä määritelleet. Lisäksi pyritään hyödyntämään käyttämätön kasvupotentiaali. Yleisesti ottaen monet raja-alueista pärjäävät taloudellisesti heikommin kuin saman jäsenvaltion muut alueet.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että sen tarkastamilla yhteistyöohjelmilla oli selkeät strategiat, joiden mukaisesti ohjelmien kattamien raja-alueiden haasteita pyrittiin ratkaisemaan. Puutteet täytäntöönpanossa ja riittämättömät seurantatiedot rajoittivat kuitenkin ohjelmien mahdollisuuksia hyödyntää näiden alueiden potentiaalia.

Tilintarkastustuomioistuin antaa ohjelmaviranomaisille ja komissiolle useita suosituksia. Suositusten mukaan yhteistyöohjelmat olisi kohdennettava paremmin ja hankkeet olisi priorisoitava ja niitä olisi tuettava niiden ansioiden perusteella. Lisäksi olisi määriteltävä indikaattoreita, joiden avulla havaitaan hankkeiden rajat ylittävät vaikutukset.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.