Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 17/2021: Muuttajien takaisinottoa koskeva yhteistyö EU:n ja kolmansien maiden välillä: toimet olivat tarkoituksenmukaisia, mutta tuottivat vähäisiä tuloksia

Finnish icpdf.png 4 MB
13.09.2021

Hankaluudet, jotka liittyvät lähtömaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, ovat osasyy siihen, että laittomia muuttajia palautetaan EU:sta vain vähän. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksessaan, oliko EU parantanut vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kanssa tehtävää takaisinottoyhteistyötä. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tulokset neuvotteluista kolmansien maiden kanssa eivät olleet tyydyttäviä. Tämä johtui siitä, että synergioita jäsenvaltioiden kanssa ja EU:n eri toimintapolitiikkojen välillä ei hyödynnetty riittävästi. EU:n pyrkimykset takaisinottoyhteistyön edistämiseksi olivat relevantteja, mutta toimien tulokset olivat epätasaisia. Lisäksi puutteet, jotka koskivat palautuksiin ja takaisinottoon liittyviä tietoja, estivät tarkastajia arvioimasta EU:n toimien kokonaisvaikutusta. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio omaksuu joustavamman lähestymistavan takaisinottosopimusneuvotteluihin, luo synergioita jäsenvaltioiden kanssa takaisinottoneuvotteluiden edistämiseksi, vahvistaa kolmansien maiden kannusteita ja parantaa takaisinottoon liittyvää tiedonkeruuta.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.