Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 23/2021: Laajamittaisen korruption vähentäminen Ukrainassa: useita EU:n aloitteita toistaiseksi laihoin tuloksin

Finnish icpdf.png 6 MB
23.09.2021

Ukraina on vuosia kärsinyt laajamittaisesta korruptiosta ja sääntelyvallankaappauksesta. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa arvioitiin, onko EU:n tuella Ukrainalle torjuttu laajamittaista korruptiota vaikuttavasti. Tarkastuksessa ilmeni, että laajamittainen korruptio on Ukrainassa yhä keskeinen ongelma siitä huolimatta, että EU on käynnistänyt useita aloitteita vähentääkseen mahdollisuuksia korruptioon. Tilintarkastustuomioistuin esittää useita suosituksia, joiden avulla EU voisi kehittää tukeaan. Suosituksissa tuodaan esiin, että olisi etenkin suunniteltava ja toteutettava erityistoimia, joilla paitsi torjuttaisiin laajamittaista korruptiota (kuten oligarkkirakennetta) myös autettaisiin poistamaan vapaan ja reilun kilpailun esteitä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.