Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2020

Finnish icpdf.png 10 MB
29.10.2021

​​Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa varainhoitovuoden 2020 osalta toimittamansa EU:n virastoja koskevan vuotuisen tarkastuksen perusteella, että eri jäsenvaltioissa sijaitsevat EU:n virastot ovat sopeutuneet hyvin covid-19-pandemian aiheuttamaan ennennäkemättömään tilanteeseen. Tarkastajat vahvistavat, että virastojen varainhoito on aiempien vuosien tapaan hyvässä kunnossa, eikä pandemia ole vaikuttanut siihen äärimmäisen voimakkaasti. Joidenkin virastojen sisäisissä kontrolleissa on kuitenkin yhä puutteita, ja julkisten hankintamenettelyjen heikkoudet ovat edelleen suurin sääntöjenvastaisuuksien aiheuttaja. Pandemia on jarruttanut edistymistä myös talousarviohallinnossa ja henkilöstöhallinnossa. Vuonna 2020 joillakin virastoilla oli rajoitteita näillä aloilla.