Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Yhteenveto EU:n yhteisyritysten tarkastuksesta varainhoitovuodelta 2020

Finnish icpdf.png 2 MB
12.11.2021

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut kaikkien EU:n yhteisyritysten tilit ja tilien perustana olevat toimet varainhoitovuodelta 2020. Yhteisyritykset ovat julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, joissa on mukana teollisuuden edustajia ja tutkimusryhmiä. Yhteisyritykset olivat kymmenvuotisen toiminta-aikansa seitsemännessä vuodessa, ja useimmat niistä olivat jo toteuttaneet suurin piirtein 2/3 Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisista toimistaan. EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetaan tutkimusta ja teknologian kehittämistä. Tarkastajat panivat merkille myös, että yhteisyritykset ovat hyödyntäneet synergioita huolehtiakseen toiminnan jatkuvuudesta covid-19-pandemian aikana ja lieventääkseen pandemian mahdollisia vaikutuksia palvelutarjontaan.