Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Kertomus annettu asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan nojalla

Kertomus annettu asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan nojalla

Finnish icpdf.png 3 MB
30.11.2021

mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet yhteisen kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission suorittaessa asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuonna 2020​