Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 26/2021: Menojen sääntöjenmukaisuus EU:n koheesiopolitiikassa: komissio ilmoittaa vuosittain arvioidun vähimmäisvirhetason, joka ei ole lopullinen

Finnish icpdf.png 1 MB
23.11.2021

Koheesiopolitiikka on EU:n talousarvion suurimpia osa-alueita. Se on myös politiikan ala, jossa tilintarkastustuomioistuin katsoo sääntöjenvastaisten menojen riskin olevan suuri. Relevantti ja luotettava koheesiomenojen arvioitu virhetaso on näin ollen keskeinen tekijä, kun komissio ilmoittaa ja valvoo, ovatko tämän politiikan alan menot säännösten mukaisia. Tilintarkastustuomioistuin toteaa havaintojensa perusteella, että alaa koskevat keskeiset tulosindikaattoriarvot, jotka on julkaistu asianomaisten pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa ja komission vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa, edustavat vähimmäisvirhetasoa eivätkä ole lopullisia. Tämä johtuu siitä, että komission säännönmukaisuuden tarkastuksien kattavuus on vähäinen sekä toimenpideohjelmien että toimien suhteen, komission asiakirjatarkastuksissa on luontaisia rajoitteita ja sen tarkastustyöhön liittyy ongelmia.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.