Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Katsaus nro 05/2021: Suuria liikenneinfrastruktuurihankkeita koskeva EU:n kehys: kansainvälinen vertailu

Finnish icpdf.png 2 MB
25.11.2021

​​Suuret infrastruktuurihankkeet ovat keskeisen tärkeitä, kun Euroopan laajuista liikenneverkkoa toteutetaan. Tässä katsauksessa verrataan liikenneverkkojen toteuttamista koskevaa EU:n kehystä eräiden muiden maiden kehyksiin ja pyritään siten löytämään käytäntöjä, joista voisi olla hyötyä komissiolle ja päätöksentekijöille ja joita voitaisiin mukauttaa sopiviksi EU:n muodostamaan toimintaympäristöön.

​​Tarkastajat eivät havainneet käytäntöjä, joilla voitaisiin ratkaista EU:n strategiaan liittyvät puutteet. He tuovat kuitenkin esiin hyödyllisiä esimerkkejä, jotka koskevat koordinointiin, hankevalintaan, seurantaan ja jälkiarviointiin liittyviä prosesseja.

​​​Lisäksi tarkastajat analysoivat kuudessa EU:n yhteisrahoittamassa hankkeessa ilmenneitä talousarvion ylityksiä ja aikataulujen viivästyksiä. Neljässä näistä hankkeista talousarvion ylitys oli pienempi kuin maailmanlaajuinen vertailuarvo. Useimmissa hankkeissa viivästykset olivat kuitenkin keskimäärin pidempiä kuin vastaava maailmanlaajuinen vertailuarvo.