Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->

did

Työohjelma 2022+

Finnish icpdf.png 1 MB
15.12.2021

​​Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut työohjelmansa vuodelle 2022 ja sen jälkeisille vuosille. Ohjelmassa luetellaan osa-alueet, joita tilintarkastustuomioistuin pitää strategisina, ja selostetaan tarkastusten painopisteet. Ohjelma kattaa laajan kirjon aiheita, jotka heijastelevat EU:n keskeisiä haasteita ja merkittävimpiä huolenaiheita. Tärkeimpiä näiden aiheiden joukossa ovat EU:n toimet covid-19-pandemian ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tarkastajat tutkivat näitä ja muita aihealueita selvittääkseen, käyttääkö EU veronmaksajien rahoja vaikuttavalla tavalla ja täyttääkö se näin tehtävänsä ja sitoumuksensa.