Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 01/2022: EU:n tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämiselle Länsi-Balkanilla: perustavanlaatuiset ongelmat istuvat edistämispyrkimyksistä huolimatta sitkeässä

Finnish icpdf.png 4 MB
10.01.2022

​​Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n jäsenvaltioiden yhteisistä arvoista. Se on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan. Periaatteen noudattaminen on myös olennainen ja välttämätön edellytys EUjäsenyydelle. Tarkastuksessa selvitettiin, onko EU:n tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämiselle ollut vaikuttavaa tarkastuskohteena olleissa kuudessa Länsi-Balkanin maassa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka EU:n toimilla on edistetty uudistuksia teknisillä ja toiminnallisilla osa-alueilla, kuten oikeuslaitoksen tehokkuuden parantamisessa ja asiaa koskevan lainsäädännön kehittämisessä, niillä on ollut vain vähän yleistä vaikutusta alueen oikeusvaltioperiaatetta edistäviin perustavanlaatuisiin uudistuksiin. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio vahvistaa mekanismia, jolla edistetään oikeusvaltioperiaatteen mukaisia uudistuksia; tehostaa tukea kansalaisjärjestöille ja riippumattomalle medialle; vahvistaa ehdollisuuden käyttöä; lujittaa hankkeita koskevaa raportointia ja seurantaa.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.