Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 03/2022: 5G-verkot EU:ssa: viiveitä käyttöönotossa ja ratkaisemattomia turvallisuusongelmia

Finnish icpdf.png 7 MB
24.01.2022

​​5G:n oletetaan kasvattavan Euroopan BKT:tä jopa biljoonan euron verran vuosina 2021–2025. Sen avulla saatetaan luoda tai nykyaikaistaa jopa 20 miljoonaa työpaikkaa, jotka sijoittuvat kaikille talouden aloille. Tarkastajat havaitsivat, että viivästykset vaarantavat 5G:n käyttöönotolle asetettujen EU:n tavoitteiden saavuttamisen ja että turvallisuusongelmien ratkaisemiseen tarvitaan lisätoimia. Tarkastajat esittävät kertomuksessaan komissiolle useita suosituksia, joiden tarkoituksena on edistää turvallisten 5G-verkkojen ripeää ja yhtenäistä käyttöönottoa EU:ssa.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.