Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Katsaus 01/2022: Energiaverotus, hiilen hinnoittelu ja energiatuet

Finnish icpdf.png 2 MB
31.01.2022

Tässä katsauksessa arvioidaan, miten energiaverot, hiilen hinnoittelu ja energiatuet sopivat yhteen EU:n ilmastotavoitteiden kanssa. Energiaverotuksella voidaan tukea ilmastotoimia, mutta nykyisissä verotustasoissa ei ole huomioitu sitä, miten paljon eri energialähteet saastuttavat. Uusiutuvan energian tuet ovat lähes nelinkertaistuneet vuosina 2008–2019, kun taas fossiilisten polttoaineiden tuet ovat pysyneet samalla tasolla. Kaikkiaan 15 jäsenvaltiota käyttää enemmän rahaa fossiilisten polttoaineiden tukiin kuin uusiutuvan energian tukiin. Komissio julkaisi vuoden 2021 puolivälissä ehdotuksen energiaverodirektiivin tarkistamisesta. Tässä katsauksessa tilintarkastustuomioistuin kuvaa haasteita, joita päättäjät kohtaavat ajantasaistaessaan energiaverotusta ja -tukia koskevaa toimintapolitiikkaa. Näitä haasteita ovat energiaverotuksen yhdenmukaisuuden varmistaminen eri toimialoilla ja eri energiankantajien suhteen, fossiilisten polttoaineiden tukien vähentäminen sekä ilmastotavoitteiden ja yhteiskunnallisten tarpeiden yhteensovittaminen.​