Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 04/2022: Sijoitusrahastot: EU:n toimilla ei ole vielä luotu todellisia sisämarkkinoita, jotka hyödyttäisivät sijoittajia

Finnish icpdf.png 3 MB
21.02.2022

Sijoitusrahastoilla on keskeinen asema Euroopan pääomamarkkinaunionissa. Ne auttavat sijoittajia kohdentamaan pääomansa tehokkaasti. Tarkastajat arvioivat sääntelykehyksen soveltuvuutta sekä EU:n toimia, joilla pyritään yhdenmukaiseen ja vaikuttavaan valvontaan jäsenvaltioissa Lisäksi he arvioivat toimia, joiden avulla EU pyrkii sijoittajien suojaamiseen ja rahoitusvakauteen.

Tarkastajat havaitsivat, että EU:n toimet ovat mahdollistaneet sijoitusrahastojen yhtenäismarkkinoiden luomisen, mutta toimien avulla ei ole vielä saavutettu toivottuja tuloksia, koska todellinen rajatylittävä toiminta ja sijoittajille koituva hyöty ovat edelleen vähäisiä. Rahastovalvonta ja sijoittajansuoja eivät ole riittävän johdonmukaisia ja vaikuttavia. Tarkastajat suosittavat säädöskehyksen tarkistamista, lähentämistyön vaikuttavuuden lisäämistä, sijoittajansuojan parantamista ja raportointikehyksen yhdenmukaistamista.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.