Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 05/2022: EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kyberturvallisuus: valmiustaso ei kokonaisuutena ole oikeassa suhteessa uhkiin

Finnish icpdf.png 3 MB
29.03.2022

​​Kyberhyökkäykset, jotka kohdistuvat EU:n toimielimiin, elimiin ja virastoihin (EU-elimiin), ovat jyrkässä kasvussa. Koska EU-elimet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, yhden elimen heikkoudet voivat saattaa muutkin elimet alttiiksi turvallisuusuhkille. Tilintarkastustuomioistuin selvitti, ovatko EU-elimet suojautuneet riittävästi kyberuhkilta. Tarkastajat havaitsivat, että EU-elinten valmiustaso kokonaisuutena ei ole oikeassa suhteessa uhkiin. Lisäksi kyberturvallisuuden kehittyneisyyden taso on hyvin erilainen eri elimissä. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio pyrkisi parantamaan EU-elinten valmiuksia tekemällä ehdotuksia, joissa vahvistetaan sitovat kyberturvallisuussäännöt ja lisätään EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän (CERT-EU) voimavaroja. Komission olisi lisäksi edistettävä EU-elinten välisiä synergioita, ja CERT-EU:n ja Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) olisi keskitettävä tukensa niille EU-elimille, joissa kyberturvallisuus on vähemmän kehittynyttä.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.