Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 06/2022: EU:n teollis- ja tekijänoikeudet: suoja ei ole täysin vedenpitävä

Finnish icpdf.png 3 MB
26.04.2022

Tarkastuksessa arvioitiin, suojattiinko sisämarkkinoilla asianmukaisesti EU:n tavaramerkkeihin, malleihin ja maantieteellisiin merkintöihin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia.

Suoja on yleisesti ottaen vahva siitä huolimatta, että säädöksissä on eräitä puutteita ja että EU:n maksujen määrittämistä varten ei ole selkeitä menetelmiä. Puutteita ilmeni Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tilivelvollisuusjärjestelmässä ja viraston toteuttamassa eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden hallinnoinnissa sekä maantieteellisten merkintöjen kehyksen ja tullivalvonnan täytäntöönpanossa komissiossa ja jäsenvaltioissa.

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio täydentää ja päivittää sääntelykehyksiä, arvioi maksujen määrittämiseen sovellettavia hallintojärjestelyjä ja menetelmiä sekä parantaa maantieteellisten merkintöjen järjestelmiä ja valvontakehystä. Lisäksi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston olisi parannettava eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevaa hallinnointiaan.

​Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.