Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Toimintamme vuonna 2021 - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen toimintakertomus

Finnish icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut vuotuisen toimintakertomuksensa 2021. Kertomuksessa luodaan yleiskatsaus tilintarkastustuomioistuimen työhön vuonna 2021. Siinä annetaan tietoa toimielimen johdosta, henkilöstöstä ja varainkäytöstä sekä kuvataan, miten tilintarkastustuomioistuimen 900 työntekijää jatkoivat edelleen sellaisten riippumattomien ja objektiivisten kertomusten laatimista, jotka käsittelivät EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä. Jäsenvaltioilla on tällä hetkellä ratkaistavanaan monia odottamattomia haasteita. Niinpä onkin ratkaisevan tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin osoittaa selkeästi, miltä osin EU:n toimii hyvin ja mitä voitaisiin tehdä paremmin. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittää suosituksia sellaisten merkittävien muutosten tekemisestä, joiden avulla EU voisi hyödyntää koko potentiaalinsa. Tämän työn ansiosta EU voi aiemman työnsä pohjalta parantaa varainhoitoaan ja varmistaa, että EU:n menoilla saadaan tuloksia aikaan.

Vuonna 2021 EU:n tarkastajat jatkoivat työskentelyään covid-19-pandemiaan liittyvien matkustus- ja kansanterveydellisten rajoitusten alaisina. Heidän mahdollisuutensa toimittaa tarkastuksia paikan päällä olivat edelleen erittäin rajallisia. Tarkastajat kuitenkin mukautuivat uuteen tilanteeseen. He muuttivat nopeasti työskentelymenetelmiään ja oppivat nopeasti käyttämään uusia välineitä, joilla he kykenivät tarjoamaan tehokkaita julkisen tarkastuksen palveluita EU:ssa.