Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985
-->

did

Lausunto 01/2022 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan nojalla) komission ehdotuksesta asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

Finnish icpdf.png 450 KB
13.04.2022