Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 07/2022: Pk-yritysten kansainvälistymistä tukevat välineet: paljon tukitoimia, jotka eivät kuitenkaan ole täysin johdonmukaisia tai koordinoituja

Finnish icpdf.png 2 MB
17.05.2022

Tilintarkastustuomioistuin arvioi, pohjautuuko pk-yritysten kansainvälistymistä koskeva EU:n toimintapolitiikka johdonmukaiseen ja koordinoituun strategiaan. Lisäksi se arvioi, onko Yritys-Eurooppa-verkostolla ja Startup Europe -aloitteella onnistuttu edistämään pk-yritysten kansainvälistymistä.

Komissio on tukenut pk-yritysten kansainvälistymistä monenlaisia toimin, jotka eivät kuitenkaan ole riittävän johdonmukaisia ja koordinoituja. Yritys-Eurooppa-verkosto on saavuttanut tavoitteensa, mutta verkoston näkyvyyttä on lisättävä ja sen kattavuutta kolmansissa maissa on parannettava. Startup Europe -aloite vastaa start-up-yritysten tarpeisiin vain lyhyellä aikavälillä, ja sitä koskeva seuranta ja koordinointi on riittämätöntä.

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio lisää toimien tunnettuutta, johdonmukaisuutta ja kestävyyttä. Komission olisi myös lisättävä Yritys-Eurooppa-verkoston näkyvyyttä, verkoston yhteistyötä muiden vastaavanlaisten ohjelmien kanssa ja sen maantieteellistä kattavuutta. Lisäksi komission olisi parannettava Startup Europe -aloitteen seurantaa ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.