Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 13/2022: Vapaa liikkuvuus EU:ssa covid-19-pandemian aikana: sisärajatarkastuksia on valvottu vähän ja jäsenvaltioiden toimet ovat olleet koordinoimattomia

Finnish icpdf.png 4 MB
13.06.2022

EU:n kansalaisten oikeus liikkua vapaasti EU:n jäsenvaltioiden alueella on Euroopan unionin perusvapaus. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten komissio on valvonut jäsenvaltioiden toteuttamia Schengen-alueen sisärajatarkastuksia ja matkustusrajoituksia covid-19-pandemian aikana. Lisäksi selvitettiin, miten kyseisiä rajoituksia on vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä pyritty koordinoimaan EU-tasolla. Tarkastajien johtopäätös on, että oikeudellisen kehyksen rajoitukset vaikeuttivat toimia, joilla komissio pyrki valvomaan jäsenvaltioiden toimeenpanemia vapaan liikkuvuuden rajoituksia. Komission valvonta ei myöskään ollut riittävää sen varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset olisivat olleet Schengen-lainsäädännön mukaisia. Vaikka komissio teki aloitteita, jäsenvaltioiden matkustusrajoitukset olivat suurimmaksi osaksi koordinoimattomia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.