Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne vuoden 2021 lopussa

Finnish icpdf.png 12 MB
14.11.2022

​​Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuoden 2021 lopussa, kuinka tuloksellisesti EU:n talousarviosta rahoitettuja meno-ohjelmia oli toteutettu. Tarkastus perustui komissiosta ja muista lähteistä saatuihin tuloksellisuustietoihin sekä tuoreisiin havaintoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt omien tarkastustensa ja katsaustensa yhteydessä. Tämänvuotisen tuloksellisuuskertomuksen pääaiheena on kysymys siitä, miten horisontaaliset toimintapolitiikan painopisteet on valtavirtaistettu EU:n talousarvioon. Kertomuksessa arvioidaan, oliko painopisteet sisällytetty tarkastuskohteeksi valittuihin EU:n meno-ohjelmiin ja oliko komissiolla käytössään asianmukainen tuloksellisuuskehys, jonka avulla voidaan mitata, kuinka EU on edistänyt näitä painopisteitä.​