Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 14/2022: Komission toimet yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdistuvien petosten torjumiseksi – On aika pyrkiä pintaa syvemmälle

Finnish icpdf.png 2 MB
04.07.2022

​​Petokset vahingoittavat EU:n taloudellisia etuja ja estävät EU-varoin rahoitettuja toimintapolitiikkoja saavuttamasta tavoitteitaan. Tässä kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin esittää yleiskuvan yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) vaikuttavista petosriskeistä ja arvioi, kuinka komissio torjuu petoksia YMP:n alalla. Tarkastajat toteavat, että komissio on reagoinut YMP:n menoihin liittyviin petostapauksiin. Komissio ei kuitenkaan ole riittävän ennakoivalla tavalla puuttunut vaikutuksiin, joita nk. maananastuksen riskistä aiheutuu YMP:n maksuille, taikka seurannut jäsenvaltioiden petostentorjuntatoimenpiteitä tai hyödyntänyt uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tilintarkastustuomioistuimen suosittaa komissiolle toimia, joiden avulla tämä voi syventää käsitystään petosriskeistä ja petostentorjuntatoimenpiteistä ja ryhtyä sen jälkeen toimiin arvionsa perusteella. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio edistää entistä aktiivisemmin uusien teknologioiden käyttöä petosten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.