Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 21/2022: Komission toimet kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioimiseksi - Yleisesti ottaen asianmukaisia, mutta täytäntöönpanoon jää edelleen riskejä

Finnish icpdf.png 3 MB
08.09.2022

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät helmikuussa 2021 asetuksen, jolla perustettiin elpymis- ja palautumistukiväline. Välineen tarkoituksena on lieventää covid-19-pandemian taloudellista ja sosiaalista vaikutusta. Saadakseen EU:n rahoitustukea jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten komissio oli arvioinut näitä kansallisia suunnitelmia. Tarkastajien johtopäätös oli, että komission arviot olivat yleisesti ottaen asianmukaisia, kun otetaan huomioon prosessin monimutkaisuus ja tiukka aikataulu. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että prosessissa oli tiettyjä puutteita ja suunnitelmien täytäntöönpanon onnistumiseen kohdistui riskejä. Tilintarkastustuomioistuin antaa useita suosituksia siitä, miten komissio voisi parantaa menettelyjään tulevien arviointien varalta ja miten riskejä ja haasteita, jotka voisivat haitata suunnitelmien täytäntöönpanoa, voitaisiin rajoittaa.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.