Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2021

Finnish icpdf.png 3 MB
27.10.2022

​​Kun johtavassa tai muuten korkeassa virka-asemassa oleva EU-viraston työntekijä jättää tehtävänsä ja ottaa vastaan työpaikan yksityissektorilta, puhutaan pyöröovesta. Pyöröovi saattaa tuoda mukanaan eturistiriidan kyseiselle työntekijälle, ja se voi vaarantaa EU:n toimielinten lahjomattomuuden. EU:n virastojen olisikin tiukennettava sääntöjään ja kontrollejaan pyöröoviriskin minimoimiseksi, toteaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin tänään julkaisemassaan EU:n virastoja koskevassa vuosikertomuksessa. Samalla EU:n talouden valvoja kuitenkin vahvisti virastojen kirjanpidon luotettavuuden hyväksymällä osaltaan niiden tilinpäätökset varainhoitovuodelta 2021. Tarkastajat antoivat lisäksi kaikille 44 virastolle hyväksyntänsä sen suhteen, miten ne keräävät tuloja operaatioitaan varten. Vaikka useimmilla virastoilla on jatkuvia julkisiin hankintoihin liittyviä ongelmia, yhtä lukuun ottamatta kaikki virastot saivat hyväksynnän myös menojensa osalta.