Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

2021 Yhteenveto EU:n virastojen tarkastuksesta varainhoitovuodelta

Finnish icpdf.png 2 MB
27.10.2022

​​Tässä yhteenvedossa esitetään tulokset tilintarkastustuomioistuimen vuotuisesta tarkastuksesta, joka koski EU:n virastoja ja muita EU-elimiä (jäljempänä yhteisnimellä ’virastot’) varainhoitovuonna 2021. Lisäksi yhteenvedossa esitetään muut virastoja koskevat tarkastustulokset ja esitellään tarkastustyötä, jota tilintarkastustuomioistuin on tehnyt saman vuoden aikana eturistiriitojen riskiin liittyvän horisontaalisen aiheen osalta.