Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Vuosikertomus EU:n yhteisyrityksistä varainhoitovuodelta 2021

Finnish icpdf.png 4 MB
15.11.2022

​Euroopan tilintarkastustuomioistuin hyväksyi osaltaan kaikkien EU:n yhteisyritysten tilit varainhoitovuodelta 2021 ja vahvisti aiempina vuosina raportoidut myönteiset tulokset. Uudessa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa, josta rahoitetaan tutkimusta ja innovaatioita, on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet vuosien 2021–2027 talousarviokaudelle. Niinpä tarkastajat vaativat toimia, joiden avulla Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusosuustavoitteet saavutetaan ja puututaan jäljellä oleviin sisäisten kontrollien heikkouksiin. Lisäksi on syytä valmistautua uusiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi henkilöstöresurssien suunnitteluun ja hallinnointiin.