Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->

did

Työohjelma 2023+

Finnish icpdf.png 1 MB
08.11.2022

​Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut työohjelmansa vuodelle 2023 ja sen jälkeisille vuosille. Ohjelmassa selostetaan tarkastusten lähitulevaisuuden painopisteet. Ohjelma kattaa laajan kirjon aiheita, jotka heijastelevat EU:n keskeisiä, lukuisten kriisien mukanaan tuomia haasteita ja huolenaiheita. Tarkastajat arvioivat jatkossakin, käyttääkö EU veronmaksajien rahoja vaikuttavalla tavalla saavuttaakseen toivotut tulokset.