Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 26/2022: Euroopan tilastot – Laatua voidaan edelleen parantaa

Finnish icpdf.png 3 MB
29.11.2022

​​Euroopan tilastot palvelevat yleistä etua, ja ne muodostavat olennaisen perustan sille, että poliittiset päätöksentekijät, yritykset ja kansalaiset voivat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2012 Euroopan tilastojen laatua koskevan erityiskertomuksen. Vuonna 2016 tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että kaikkia parannustoimia ei ollut toteutettu täysimääräisesti. Tässä tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin arvioi, laatiiko komissio laadukkaita Euroopan tilastoja. Se toteaa tarkastuksensa perusteella, että sidosryhmille tarjottavien tilastojen laatu on kaiken kaikkiaan riittävä. Tarkastajat havaitsivat kuitenkin joukon puutteita, jotka on vielä korjattava. He esittävät useita suosituksia, joiden tarkoituksena on Euroopan tilastojen laadun parantaminen. Tarkastajat suosittavat esimerkiksi vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin, asettamaan EU-rahoituksen yhteydessä etusijalle innovatiiviset hankkeet, parantamaan Euroopan tilastojen laadunarviointia sekä harkitsemaan uudelleen tilastojen nykyistä ennakkolevityskäytäntöä.

​Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.