-->

Esittelevät jäsenet

Neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet Euroopan parlamenttia kuultuaan jäsenvaltion hallituksen ehdotuksen perusteella. Jäsenet nimitetään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Jäsenten on hoidettava tehtäviään täysin riippumattomasti ja Euroopan unionin yleisen edun mukaisesti.

Sen lisäksi, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet kuuluvat kollegioon, kukin heistä nimitetään yhteen viidestä tilintarkastustuomioistuimen jaostosta, joista jokainen on erikoistunut erilaisiin politiikanaloihin. Jaostot hyväksyvät suurimman osan tarkastuskertomuksista ja lausunnoista.

Jokaisella jäsenellä on vastuullaan myös erityistehtäviä, jotka liittyvät pääasiassa tarkastukseen. Tarkastuskertomusta edeltävän tarkastustyön suorittavat jaostoon kuuluvat tarkastajat. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen esittelee tarkastuskertomuksen jaostossa ja/tai kollegiossa hyväksymistä varten ja tämän jälkeen Euroopan parlamentille ja muille asiaankuuluville institutionaalisille sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

Näpäytä alla olevia linkkejä halutessasi enemmän tietoa tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä.