-->

Liikenne ja matkailu

 

Liikenne ja liikkuvuus ovat Eurooppa-hankkeen ytimessä. Euroopan komissio vastaa suoraan EU:n liikennehankkeiden valinnasta ja osarahoituksesta. Hankkeita rahoitetaan EU:n talousarvion alaotsakkeen ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” avulla. Suurin osa liikennehankkeita koskevasta EU:n rahoituksesta on kuitenkin edelleen peräisin koheesiopolitiikan määrärahoista.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Digitaalinen vallankumous vaikuttaa tulevina vuosina erittäin suuressa määrin liikennevirtoihin, sillä se muuttaa logistiikkaketjuja ja kuluttajakäyttäytymistä. Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa, mukauttamisessa ja ylläpidossa on otettava huomioon tarve hallita odotettavat liikennevirrat. Tämä vaatii tulevina vuosina huomattavia julkisia investointeja ja uudenlaisia lähestymistapoja niiden rahoittamiseen. Samanaikaisesti ympäristöystävälliset ratkaisut, kuten sähköautot ja autojen yhteiskäyttöön perustuvat teknologiat, tulevat entistä tärkeämmiksi ja viranomaisten on mukautettava infrastruktuuria sekä liikennejärjestelmiä.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.