-->

Talous- ja raha-asiat

 

Talous- ja rahoituskriisi toi esiin puutteita EU:n talouden ohjauksessa ja riskejä, joita liittyi yhä EU:n rahoitus- ja pankkijärjestelmään. Haluamme ECONin tavoin varmistaa, että tuolta ajanjaksolta kertyneitä kokemuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman vaikuttavasti kaikilla eri tasoilla.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Ennakoimme, että julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvat haasteet jatkuvat edelleen; se on yhä haavoittuva rahoituksen osa-alue, sillä globalisaatioprosessi on pysähtynyt ja vapaa markkinajärjestelmä saa talouskriisin jälkeen osakseen vähemmän tukea. EU:n talouden suhteellinen kilpailukyky uhkaa pysyä laskusuuntaisena Kiinan ja muiden tulevien maailman talousmahtien nousun myötä.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.