-->

Kulttuuri ja koulutus

 

Koulutukseen investoiminen on ensisijaisen tärkeää työn tuottavuuden parantamisen, ammatillisen kehityksen sekä taloudellisen kasvun kannalta. Tätä silmällä pitäen Euroopan sosiaalirahastosta on osoitettu lähes 34 miljardia euroa koulutustoimenpiteiden tukemiseen vuosina 2014–2020. Koulutus on ollut toistuvana aiheena lukuisissa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alojen kertomuksissamme.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Ennakoimme sitä, että perinteinen koulutus tulee muuttumaan lukuisien kehityssuuntausten vaikutuksesta. Digitaalisesta lukutaidosta tulee entistä olennaisempaa, ja opetusohjelmia on tarkasteltava tämän valossa. Vanhemman väestön puutteellisista teknisistä taidoista aiheutuva ongelma saattaa pahentua, jos koulutusjärjestelmässä ei huomioida muuttuvan modernin yhteiskunnan tarpeita riittävän hyvin.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.