-->

Veroasiat

 

FISC-alivaliokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen yhteisenä tehtävänä on edistää kehitystä kohti taloudellisesti tilivelvollista ja avointa EU:ta, jossa kansalaisten taloudellisia etuja suojataan. Oikeudenmukainen ja vaikuttava verotus kaikkialla sisämarkkinoilla parantaa veronmaksajien oikeusvarmuutta ja lisää investointeja ja kilpailukykyä.

EU:n tarkastajina katsomme eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä EU:n kohtaamia haasteita myös veroasioissa.