-->

Ulkoasiat

EU on maailmanlaajuinen toimija, ja kaudelle 2021–2027 ehdotetussa EU:n uudessa talousarviossa varaudutaan ulkoisia toimia koskevan rahoituksen huomattavaan kasvuun (kaikkiaan noin 123 miljardiin euroon). Alaa koskevissa kertomuksissamme perehdytään varainkäyttöön yksittäisissä maissa ja tarkastellaan monialaisia aiheita.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestykseen kohdistuva paine on kasvussa, ja Euroopasta on kehittymässä yhteistyöhön perustuvan monenvälisyyden, ihmisoikeuksien ja liberaalisten arvojen puolustaja. Monet asiantuntijat ennakoivat, että autokratian ja demokratian välinen kilpailu muokkaa 2000-luvun geostrategista toimintakenttää. Autoritääriset valtiot pyrkivät lisääntyvässä määrin heikentämään perustavanlaatuisia demokratian periaatteita, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien suojelua.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.