-->

Kansalaisvapaudet, oikeus- ja sisäasiat

Oikeussuojan saatavuus ja varainhoidon moitteettomuus ovat olennaisessa asemassa pyrittäessä säilyttämään kansalaisten luottamus EU:n toimielimiin. Uskomme parlamentin tavoin, että EU:n kansalaisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta on tarpeen vahvistaa. Olemme viime aikoina kohdentaneet huomattavan osan resursseistamme sen tarkastamiseen, miten EU ja sen jäsenvaltiot ovat käsitelleet laillista ja laitonta muuttoliikettä.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Eurooppaan kohdistuvaan muuttoliikkeeseen vastaaminen pysyy edelleen tärkeällä sijalla EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisella asialistalla. Muuttovirrat ovat huomattavasti vuoden 2015 ennätysmääriä pienempiä, mutta EU:n rajojen suojaaminen laittomalta maahantulolta ja maahanmuuttajien kotouttaminen sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin järjestelmiimme pysyvät todennäköisesti ensisijaisina aiheina. EU on perinteisesti ollut standardien asettaja tietosuojan alalla, ja vuonna 2018 tuli voimaan uusi säädöskehys. Uudet teknologiat ja tieteellinen kehitys asettavat kuitenkin tulevina vuosina päätöksentekijöiden ratkaistavaksi uusia oikeudellisia, eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Esimerkiksi rikosoikeusjärjestelmä voisi hyödyntää tekoälyä kasvojentunnistuksessa, riskinarvioinnissa ja ennakoivassa poliisitoiminnassa. Samanaikaisesti tekoäly tuo uusia läpinäkyvyyteen ja tarkkuuteen liittyviä haasteita ja aiheuttaa kansalaisvapauksia koskevia huolenaiheita yksityisyyden osalta.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.