-->

Teollisuus, tutkimus ja energia

Työmme sivuaa suurelta osin ITREn intressejä innovoinnin, tutkimuksen ja kehittämisen, pk yritysten, energian ja digitaalisten markkinoiden aloilla.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Uudet teknologiat muuttavat tapaa, jolla ihmiset harjoittavat liiketoimintaa, työskentelevät ja elävät. Automaatio ja tekoäly uhkaavat muuttaa teollisuutta niin nopeasti, ettei yhteiskunta pysy kehityksessä mukana. Lähitulevaisuudessa koneet tukevat päätöksentekoa julkisella sektorilla enenevässä määrin tai jopa tekevät itsenäisesti päätöksiä, jotka koskevat ihmisiä ja yrityksiä. Genominmuokkauksen tarjoamat eksponentiaalisesti kasvavat mahdollisuudet vaativat tarkkaa tasapainottelua potentiaalin hyödyntämisen ja toisaalta väärinkäytön estämisen välillä.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.