-->

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) muodostaa EU:n toimintapolitiikkojen ytimen. Vuonna 2019 EU maksoi viljelijöille tukea otsakkeesta ”Kestävä kasvu: luonnonvarat” yli 57 miljardia euroa. YMP on EU:n perinteinen politiikanala, joten sen avulla pyritään muun muassa tukemaan viljelijöitä ja parantamaan maatalouden tuottavuutta, varmistamaan kohtuuhintainen ja vakaa elintarviketarjonta, suojelemaan Euroopan unionin viljelijöitä ja säilyttämään maaseutualueet sekä maisemat eri puolilla EU:ta. Näin suuren menoalan (noin 38 prosenttia EU:n vuotuisesta talousarviosta) kohdalla varainhoito on keskeisessä asemassa. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli jo vuonna 2019 maatalouteen liittyviä yksittäisiä aihealueita, kuten viljelijöiden tulojen vakauttamista, uusien kuvantamistekniikoiden käyttöä maatalouden valvonnassa, luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmää sekä elintarvikkeisiin liittyviä kemiallisia vaaroja. Vuoden 2020 jälkeen sovellettavan YMP:n yhteydessä asetetaan uudet tavoitteet ja esimerkiksi mukautetaan hieman tulotukea ja asetetaan ympäristö- ja ilmastotoimille korkeat tavoitteet.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Uuden YMP:n tavoitteiden mukaisesti tulemme näkemään, että ilmastonmuutos, kilpailu resursseista ja elinympäristömme suojelu tulevat nivoutumaan entistä tiiviimmin toisiinsa. Ympäristöystävälliset ratkaisut tulevat entistä tärkeämmiksi kaikilla kaupan ja teollisuuden aloilla, kuten liikenne-, rakennus- ja maatalousalalla. Tällä on taloudellista vaikutusta alueellisella, kansallisella ja koko EU:n tasolla.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.