-->

Ihmisoikeudet

Ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat arvoja, jotka on kirjattu EU:n perussopimuksiin.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Autokratian ja demokratian välinen kilpailu muokkaa 2000-luvun geostrategista toimintakenttää. Sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestykseen kohdistuva paine on kasvussa, ja Euroopasta on kehittymässä yhteistyöhön perustuvan monenvälisyyden, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokraattisten arvojen puolustaja. Autoritääriset valtiot heikentävät jatkossa yhä enemmän perustuvanlaatuisia demokratian periaatteita, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien suojelua.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.