-->

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

 

Kertomuksemme ovat keskittyneet useisiin kysymyksiin työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alalla.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. EU:n työmarkkinoilla ilmenee ongelmia, jotka ovat seurausta aiemmista mukautuksista: pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys; huonolaatuiset työpaikat sekä osa-aikaiset ja väliaikaiset työsuhteet; väestörakenteen muutoksen ja muuttoliikkeen vaikutus. Kehittyvä teknologia edellyttää uusia taitoja, ja työntekijöiden teknisten taitojen puute on kasvava ongelma Euroopassa etenkin keski-ikäisen ja vanhemman väestön keskuudessa. Samanaikaisesti vuoteen 2020 mennessä yli puolet työvoimasta on kasvanut pienestä pitäen verkkoyhteyksien ja mobiililaitteiden aikakauteen.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.